Nová Pravidla českého pravopisu knižně i elektronicky

Slovníkové nakladatelství Lingea vydalo zcela nová Pravidla českého pravopisu, která si kladou za cíl poskytnout uživateli co nejvíce informací na jednom místě. Slovník v pevné obálce na 896 stranách obsahuje jako přílohu i elektronickou podobu díla na CD.

Elektronická podoba Pravidel

Pravidla – obsah

Výkladová část
– pravidla psaní
– typografické zásady
– výslovnost cizích jmen

Heslář
– 65 000 hesel
– o 50 % rozšířená slovní zásoba (od vydání Pravidel v r. 1993, vč. nových slov jako Ikea nebo e-mail)
– zeměpisné názvy
– hesla dotčená Dodatkem MŠMT (pravopisné dublety)
– vyznačené dělení slov
– podrobné tvaroslovné informace (problémové tvary skloňování a časování, rozkazovací způsob, stupňování)
– barevné odlišení základních a zastaralých variant
– rámečky s upozorněním na jazykové jevy

Přílohy
– antická jména
– zkratky
– citátová spojení
– hudební terminologie
– problémová skloňování

Pravidla na CD-ROMu obsahují jak slovníkovou, tak i výkladovou část. V té je možné i fulltextově vyhledávat, což ocení ten, kdo chce např. nalézt kolokace hledaného slova nebo vysvětlení souvisejícího pravidla psaní. Dále zde najdeme kapitoly výkladové části, které se do knižního vydání nevešly, jako tvarosloví příjmení a zeměpisných jmen. Slovník zkratek a antických jmen je integrován do slovníkové části.

Svým způsobem zpracování, rozsahem, elektronickou přílohou i cenou se nová Pravidla blíží obdobným zahraničním příručkám. Používání elektronického slovníku je velmi intuitivní, k dokonalosti chybí snad jen funkce, kdy slovník při zadání chybně psaného slova odhadne a vyhledá jeho správnou podobu.