Test pro udělení německého státního občanství

V německém tisku se objevil test znalostí německých reálií, inspirovaný připravovaným testem pro kandidáty o získání německého státního občanství. Úkolem je doložit znalosti o Spolkové republice Německo formou výběru správných odpovědí z několika možností.

Test pro získání státního občanství
Test pro udělení německého státního občanství: balit kufry?


Minimálně 17 otázek ze 33 musí být zodpovězeno správně. Zvládli byste to i vy?

Test probírá řadu témat jako Evropskou unii, vojenskou službu, studium, významná výročí, zeměpis, politiky, zákony a řadu dalších.