Nová slova ve slovníku Merriam-Webster

Do nového vydání amerického slovníku ‚Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary‘ se dostalo okolo 100 nových slov. Co je kritériem pro jejich přijetí? Slovníkové nakladatelství Merriam-Webster se sídlem ve Springfieldu dlouhodobě monitoruje aktuální publikované texty od novinových deníků až po technické návody a registruje nová slova.

Příklady nově přijatých slov


*)
air quotes
– gesto ze zvednutých a natažených ukazováčků a prostředníčků obou rukou, které upozorňují na citované slovo nebo výraz

dirty bomb – bomba, konstruovaná pro uvolnění radioaktivního materiálu

edamame – zelené sójové boby, zpravidla ještě v lusku

fanboy – chlapec, který nadšeně zbožňuje věci jako comicsy nebo filmy

infinity pool – bazén pod širým nebem s nízkým okrajem na jedné straně, přes který může přetékat voda, takže vzniká dojem, jako kdyby tekla k horizontu

mondegreen – akusticky špatně pochopený text písně

pescatarian – vegetarián, který jí ryby


Jakmile se některé slovo objevuje v textech po určité době bez vysvětlení, překladu nebo poznámky, je považováno za plnohodnotné anglické slovo a stane se tak kandidátem ke zveřejnění.

Někdy mohou uplynout desetiletí, než se slovo dostane do slovníku. Tak například „(Lady) Mondegreen“ bylo poprvé zaregistrováno v roce 1954, jako nepochopený text z balady „laid him on the green“. Celou dobu se nepozorovaně šířilo hlavně v ústní komunikaci.

*) Za affiliate/reklamní odkazy dostává provozovatel stránek příp. provizi od obchodníka. Více informací.