O těchto stránkách

„Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.

L. Wittgenstein

Jazykofil.eu je ztělesněným vyznáním lásky k jazykům. Jedná se o archiv článků z Weblogu ze světa mezi dvěma jazyky, který vycházel v letech 2004 až 2013, a to dvojjazyčně, v češtině a němčině. Kde najdeme svět mezi dvěma jazyky? Nachází se v hlavě překladatele a tlumočníka, který je postižen tím, že si neustále klade otázku, jak věci vyjádřit v druhém jazyce, s vědomím, že zůstat ve světě jednoho jazyka, ale neustále překračovat hranice mezi oběma jazyky.

Jazykofil.eu obsahuje informace a odkazy, které byly ověřovány a validní v době, kdy jeho články vznikaly. Rok a měsíc uveřejnění příslušného článku vyčtete z URL adresy:

 jazykofil.eu/rok/měsíc/název článku/ 

Narazíte-li na nefunkční odkazy na externí stránky, zkuste si vyhledat jejich archivovaný obsah na „Wayback Machine“ (archive.org):

https://web.archive.org/web/*/URL adresa/

Identifikační údaje a právní informace