Strojový překlad zažívá renesanci II.

Aktuální projekty výzkumu strojového překladu:
1. Google
Google spustil projekt pro vylepšení svého překladu webových stránek. Na základě miliónů internetových stránek uložených v databázi se vyhodnocují vícejazyčně publikované texty, přednostně dokumenty Organizace spojených národů a Evropské unie. Tímto způsobem již byly zpracovány milióny slov a větných konstrukcí zejména v arabštině, čínštině a ruštině. Za obzvlášť nadějné jsou považovány výsledky překladů z arabštiny do angličtiny.

2. Agile
Projekt ministerstva obrany USA pro zrychlení a usnadnění komunikace v mezinárodních vztazích se zvláštním zaměřením na čínský a arabský jazykový prostor. Na projektu se podílí mezinárodní výzkumné týmy několika univerzit a jejich výsledky u překladů čínských a arabských textů jsou hodnoceny jako pokročilé.


3. Euromatrix
Projekt financovaný Evropskou unií zaměřený na další vývoj strojového překladu všech jazyků EU. Na projektu se podílí 3 univerzity a soukromé subjekty. Kombinací stávajících systémů strojového překladu má být vytvořen nový, lepší program. Výsledky, které jsou průběžně vyhodnocovány, ukazují stále ještě velkou závislost na angličtině a na tématickém zaměření textového korpusu. Technické a politické texty jsou pro tento strojový překlad vhodnější než třeba zprávy ze sportu nebo recepty. Cílem je dosažení zcela korektního překladu u 60 % překládaných textů, což je z dnešního hlediska bez lidského zásahu nemožné a zřejmě ještě dlouho zůstane nesplněným snem.

Strojový překlad se již od svých počátků potýká s řadou problémů. Jeho nasazení je dosud smysluplné jen u úzce zaměřených druhů textu. Zejména homonymie činí nezbytnou následnou kontrolu člověkem, zda program korektně vyhodnotil obsahovou souvislost textu a použil při překladu správný význam. Ale i otázka právní odpovědnosti za překlad, který není produktem člověka, ale stroje, jeho použitelnost značně omezuje.

I přes ambiciózní cíle leží před plnohodnotným nahrazením lidského překladatele počítačovou technikou ještě daleká, podle četných hlasů nekonečná cesta.