Projekty zjednodušené angličtiny jako mezinárodního jazyka

Angličtina se jako koloniální jazyk rozšířila po celém světě. Ve 30. letech 20. století se objevila snaha ji maximálně zjednodušit pro cizojazyčné mluvčí, aby ji bylo možné používat jako univerzální jazyk pro mezinárodní komunikaci. Po 2. světové válce, kdy se začala angličtina ještě více šířit, následovaly další projekty s podobnou myšlenkou.

Basic English
Znak Orthological InstituteBritish American Scientific International Commercial English je nejstarší projekt angličtiny jako mezinárodního pomocného jazyka. Pochází z pera anglického jazykovědce Charlese Kaye Ogdena (1889–1957). Ten zjistil, že pro dorozumění je možné redukovat slovní zásobu angličtiny na 850 nejfrekventovanějších slov, které je možné se naučit i se zjednodušenými gramatickými pravidly během 60 hodin. Ve své publikaci „Basic English: A General Introduction with Rules and Grammar“ z roku 1930 popisuje Ogden pravidla takového jazyka. Podpory se mu dostalo např. ze strany Winstona Churchilla. Pro psaní odborných textů bylo třeba Basic English rozšířit o odborné výrazy a internacionalismy na celkem 1 500 slov.
Jazyk je používán dodnes, i když není zdaleka tak rozšířený jako jiné umělé jazyky: např. Wikipedie ve variantě Basic English obsahuje okolo 20 000 článků, zatímco esperantská verze má 90 000 článků.

Special English
Americká rozhlasová stanice pro vysílání do zahraničí Hlas Ameriky vysílá od roku 1959 vybrané zpravodajské relace ve své vlastní podobě zjednodušené angličtiny. Slovní zásoba Special English obsahuje 1 500 slov a rychlost čtení je dvoutřetinová oproti běžnému tempu řeči. Slovíčka se jednou za desetiletí aktualizují – některá se odstraní, jiná přidají. Tak se stalo i v tomto roce, kdy se Special English rozšířila o 40 slov jako behavior, genocide, suicide, embryo, visa, Web site. Pravopis je pochopitelně americký, účel je také jasný – porozumění pokud možno co nejširšího mezinárodního publika.

Special English – 10 čerstvě odstraněných slovíček

bell – zvon
blanket – deka
capitalism – kapitalismus
grandmother – babička
grandfather – dědeček
grandson – vnuk
granddaughter – vnučka
mercy – milost
pan – pekáč
tears – slzy
vicious – zlý, zlomyslný

Aerospace and Defense Simplified Technical English (Simplified English)
Od roku 1986 používá evropský letecký a kosmický průmysl jednotnou zjednodušenou formu angličtiny, používanou zejména v technických manuálech. Cílem je zvýšit srozumitelnost technických textů pro uživatele, kteří nehovoří angličtinou jako mateřským jazykem, zjednodušit přeložitelnost a snížit mnohoznačnost pojmů (pravidlo jedno slovo = jeden význam). Slovosled je fixován a gramatika je vymezena 57 pravidly psaní. Základem je americká angličtina, omezená na základních 900 schválených slov a 2 000 slov rozšířené slovní zásoby.

EasyEnglish
Pro potřeby křesťanské misie v zahraničí vytvořila biblická společnost Wycliffe Associates zjednodušenou angličtinu EasyEnglish, do které překládá Bible a biblické komentáře, tak, aby byly dobře srozumitelné pro lidi s angličtinou jako cizím jazykem. Existují dvě úrovně. Jednodušší z nich si vystačí s 1 200 slovy (Level A), vyšší má 2 800 slov (Level B), je tedy přibližně na úrovni Cambridge First Certificate in English. Pravopis je britský. Tak jako je omezena slovní zásoba, platí také pro gramatiku zjednodušená pravidla. Existuje biblický překlad EasyEnglish Bible Version (2001).