Překladatelé titulků v Nizozemsku: velká konkurence

Dobrý titulek je dobrý jen tehdy, když jej divák ani nevnímá. Nesmí být tedy příliš nenucený, ani příliš formální, ale ani příliš novátorský. Musí být nenápadný.

'Uprchlík' s nizozemskými titulky
„Uprchlík“ s nizozemskými titulky

Člověk, který sedí před televizní obrazovkou, si často ani neuvědomí, kolik práce dá kvalitní otitulkování. Nizozemská žurnalistka, která si práci titulkáře vyzkoušela, píše: „Velmi rychle mi bylo jasné, že to není práce, při které mám používat svůj jazykový cit. Ten člověku spíše stojí v cestě, protože musí ve velké časové tísni vytvořit a zkontrolovat akceptovatelný překlad. Chtěla jsem přeložit písničku Daffy Ducka s rýmy a rytmem a zahloubat se do vyjádření slovních hříček. Ale nešlo to.“ Profesionální titulkář, zaměstnaný na plný pracovní úvazek, tak dokáže za den otitulkovat jeden díl televizního seriálu o délce 25 minut.

Od založení komerčních televizních stanic v Nizozemsku vypukl mezi překladatelskými agenturami boj o zakázky: Kdo dokáže titulkovat rychleji a levněji? Je jasné, že to muselo jít na úkor kvality. Dlouholetí překladatelé titulků, kteří odvádí stabilně kvalitní práci, dostávali a dostávají za svou práci stejný honorář jako jejich spíše průměrní kolegové. Když si na tento stav stěžují, stává se jim, že dostanou od zadavatelů odpověď, že mají dělat méně perfektní titulky, protože si toho divák stejně nevšimne.

Konkurenční situace se dále vyostřuje tím, že agentury se snaží přes internet hledat překladatele v zahraničí, kteří jsou ochotni pracovat pod cenou. Že to kvalitě nepřispívá, právě naopak, jistě ani není nutné zdůrazňovat.

Ale i přes takřka nelítostný konkurenční boj jsou mezi nizozemskými titulkáři náznaky solidarity. Tarify za titulky jsou dlouhodobě stabilní – 72 centů za titulek, prozrazuje jeden titulkář, tolik, jako již před dvaceti lety. Překladatelé jen musejí zvládat větší množství práce. A začínají se kvůli pracovním podmínkám a zhoršené kvalitě titulků organizovat. Vítězem může být divák, který si v budoucnu vychutná film bez toho, že by se musel zamýšlet nad kvalitou titulků.