Orbis Pictus – první obrázkový slovník na světě

Hned několik prvenství se pojí s knihou „Orbis sensualium pictus“ (Viditelný svět v obrazech) pansofisty Jana Ámose Komenského (1592–1670): první encyklopedie pro děti, první učebnice, multimediální vyučovací pomůcka, obrázkový slovník, předchůdce comicsu.

Orbis Pictus: vnitřek města


Kniha na 310 stranách popisuje na dřevorytech s očíslovanými obrázky a příslušnou několikajazyčnou legendou svět od Boha přes neživou přírodu, botaniku, zoologii, náboženství až po člověka a jeho aktivity.

Dílo vyšlo poprvé v roce 1658 v Norimberku v latině a němčině a rychle se rozšířilo do dalších zemí. Hned v dalším roce vyšlo první latinsko-anglické vydání, v roce 1666 vychází první čtyřjazyčná (latinsko-německo-italsko-francouzská) verze. Teprve v roce 1685, po smrti Komenského, vychází tato kniha poprvé také v českém překladu, ve společném vydání s latinou, němčinou a maďarštinou.

Toto dílo se používalo 200 let jako školní učebnice a může být dodnes užitečné jako pomůcka při výuce latiny.