Velština – nový semioficiální jazyk EU

Velšský jazyk bude možné v budoucnu v omezené míře používat v některých institucích Evropské unie. Za přítomnosti tlumočníků bude možné používat velštinu v Radě ministrů, a pokud si podá vláda Velké Británie sedm týdnů předem žádost, bude možné používat velštinu také ve Výboru regionů. Dále se přeloží část evropských právních předpisů do velštiny. Občané Walesu se budou moci obracet na evropské instituce ve svém jazyce a obdržet v něm také odpověď.

VelštinaVelština (kymerština) je keltský jazyk s více než 0,5 mil. mluvčích ve Walesu a 8 tis. v Argentině (údolí Chubutu). Její počátky sahají do 8. století, novodobá podoba pochází z 16. století.

Po připojení Walesu k Anglii v roce 1536 byla angličtina ve Walesu dlouho jediným oficiálním jazykem. Přesto byl v roce 1588 vydán velšský překlad Bible pro posílení postavení anglikánské církve ve Walesu.

Od poloviny 18. století začínají metodisté jazyk systematicky oživovat. Velština se zavádí na školách a očišťuje od anglického vlivu. Po zavedení povinné školní docházky v roce 1870 následuje koncem 19. století založení univerzity.

Od roku 1942 se smí velština používat u soudu. V roce 1969 vstupuje v platnost zákon o velšském jazyce. Jeho záměrem je zrovnoprávnění velštiny a angličtiny u soudu a ve veřejné správě. V roce 1982 následuje zahájení televizního vysílání ve velštině.

Dnes existují ve Walesu dvojjazyčné školy, velšský jazyk ovládá na venkově většina obyvatelstva. Ve velštině vycházejí noviny a knihy, na univerzitě v Cardiffu se v tomto keltském jazyce přednáší.