Negativní slovo roku 2010 v Německu: bez alternativy

Letos bylo v Německu podvacáté voleno v soutěži o negativní slovo roku. Nezávislá porota vybrala z více než 620 návrhů jako vítěze „alternativlos“ (bez alternativy).

V minulém roce tento slovní obrat, který a priori sugeruje, že při rozhodovacím procesu neexistují jiné možnosti a není tedy potřeba diskuze a argumentace, zazněl mnohokrát z úst německých politiků a může vést k znechucení občanů politikou.

Negativní slovo roku 2010alternativlos – bez alternativy

1. alternativlos (bez alternativy)
2. Integrationsverweigerer (odpírači integrace)
3. Geschwätz des Augenblicks (současné tlachání)


Německým ministrem vnitra použitá složenina ‚odpírači integrace‘ může vést k nepodložené domněnce, že přistěhovalci ve větší míře odpírají integraci do německé společnosti.

O ‚současném tlachání‘ hovořil vysoce postavený představitel katolické církve, když zlehčoval masová obvinění duchovních ze sexuálního zneužívání.