Povolání: konferenční tlumočnice

Německý Uni Magazin věnuje článek práci konferenčních tlumočníků, kteří pracují pro mezistátní organizace, na veletrzích, tiskových konferencích nebo obchodních jednáních. Pomáhají uzavírat obchody a mají i zásluhu na tom, že lidé z různých kultur mohou spolu vést dialog.


Středem zájmu je Tanja Barbian, která právě simultánně tlumočí na Mezinárodní turistické burze ITB v Berlíně v anglické kabině, kde se po 20–30 minutách střídá se dvěma dalšími kolegy. Existuje dnes sice všeobecná tendence vycházet z toho, že všichni účastníci mezinárodních konferencí hovoří a rozumějí ‚globish‘ (Global English). Výrazový potenciál řečníků, pro které není angličtina mateřštinou, je ovšem omezený, proto není možné pracovat zcela bez tlumočníků.

Stejně jako většina ostatních tlumočníků v Německu pracuje Tanja Barbian na volné noze. Práce je pro ni velkou výzvou, jak potvrzuje. Jednak kvůli hluboké koncentraci při práci se současným vcítěním se do řečníka. A jednak kvůli náročné přípravě, zejména tehdy, když se jedná o specifické odborné téma, ke kterému dostane tlumočník k dispozici podklady jen v omezeném rozsahu. A příprava je povinností, protože čemu člověk obsahově neporozuměl, nemůže ani tlumočit. Nadto musí tlumočník vedle své zčásti přirozené a zčásti naučené jazykové kompetence disponovat všeobecným vzděláním se širokým záběrem.