Enormní zájem o němčinu v jižní Evropě

Krizí zmítané Řecko má velký problém s nezaměstnaností mladých lidí, která dosahuje 47 %. Tendence je stoupající. Řečtí inženýři nemají šanci si ve své zemi najít práci. I proto přišlo do Německa, které má nedostatek odborníků v určitých oborech, v první polovině roku 2011 celých 4 100 Řeků, což je o 84 % více než v stejném období roku 2010. Očekává se, že toto číslo bude v letošním roce ještě vyšší.

Mladí Řekové se vzhledem k neutěšené situaci na trhu práce zpravidla již na vysoké škole rozhodují, že odejdou po studiu za prací do zahraničí, a připravují se návštěvou jazykových kurzů. Nabídka výuky němčiny musela být v Řecku značně navýšena, ještě nikdy o ni nebyl takový zájem. Velmi populární jsou několikaměsíční intenzivní kurzy. Součástí výuky je i seznámení s německými pracovními zvyklostmi.

Podobná je situace v dalších zemích jižní Evropy: v Itálii stoupla poptávka po kurzech němčiny oproti roku 2010 o 14 %, v Portugalsku o 20 %, a zdaleka nejvíce, o 35 %, ve Španělsku. Ke kurzům němčiny se loni přihlásilo 9 000 Španělů.