Co se naučí překladatel během studia?

Konkurence na německém překladatelském trhu je velmi silná. Ze 40 tisíc překladatelů je 70 % samostatně výdělečně činných. Protože není označení překladatel ani tlumočník chráněno, může se tak označovat každý, kdo jen trochu umí cizí jazyk. Při tak velké nabídce je těžké odlišit dobré překladatele od špatných.

Členství ve Spolkovém svazu tlumočníků a překladatelů (BDÜ) je zárukou kvalifikace, protože se členy mohou stát jen překladatelé nebo tlumočníci s příslušným ukončeným vzděláním. Jakým dovednostem se překladatel v průběhu studia naučí?

Je to v prvé řadě přesná analýza textu: co text zamýšlí, která část je podstatná, co se skrývá mezi řádky, jak je možné informaci převést do druhého jazyka s jinou strukturou. Budoucí překladatelé se také seznámí s odbornou terminologií prostřednictvím kurzů k některému z nabízených odborných témat (např. technika nebo ekonomie).