Současné postavení němčiny

Při příležitosti Mezinárodního kongresu germanistů, který se koná co pět let, vedl Deutschlandfunk rozhovor s některými delegáty, kteří prozradili, jaké je současné postavení germanistiky a německého jazyka na světě.

V západní Evropě, USA a Kanadě je germanistika na ústupu. V USA na to má vliv vymírání generace emigrantů, v západní Evropě je němčina vytlačována španělštinou a angličtinou jako jazykem globalizace. V Nizozemsku mají dnes obchodní společnosti problém najít překladatele němčiny.


Na druhou stranu zažívá němčina enormní boom v jiných částech světa: v Asii (jmenovitě Indii, Číně, Jižní Koreji), ve východní Evropě, v Polsku, Maďarsku a Bulharsku. Má to ještě něco do činění s koncem studené války, ale i s globalizací.

Němčina má ve výuce v zahraničí tradiční image jazyka básníků a myslitelů. Germanistika se vyučuje metodou klasické filologie, profesoři vyučují němčinu zároveň jako cizí jazyk, proto je „germanistika v zahraničí praktickou germanistikou, není teoretickou, kritickou germanistikou.“

Ve Francii, pořadatelské zemi letošního kongresu, je germanistika zastoupena ve velkých centrech Paříži, Lyonu, Toulouse. Němčina zde však ztrácí tradiční postavení druhého cizího jazyka po angličtině ve prospěch španělštiny. Dobré postavení má němčina v rámci kombinovaných studijních oborů na odborných vysokých školách. Němčina má pro Francouze svůj význam zejména díky úzké technické a hospodářské spolupráci s Německem.