Negativní slovo roku 2005 v Německu

Grémium složené z pěti jazykovědců dnes oznámilo v Německu výsledek volby „Negativního slova roku 2005“. Zvítězil pojem „produktivita v důsledku propouštění“ (Entlassungsproduktivität).

V odůvodnění se uvádí: „Toto slovo znamená pracovní a výrobní výkon, který zůstal na stejné úrovni, pokud dokonce nestoupl, po propuštěni četných pracovníků, kteří byli považováni za „přebytečné“. Zastírá se jím většinou nadměrné zatížení těch, kteří se na svém pracovním místě ještě mohli udržet (…). Tímto termínem se ale také nestydatě zamlčují škodlivé národohospodářské důsledky personálních úspor, financování nezaměstnanosti.“
Jiný hospodářský výraz „humánní kapitál“ byl zvolen negativním slovem již v loňském roce.

Na dalších místech žebříčku negativních slov roku 2005 se objevila slova: vražda ze cti (Ehrenmord) označující vraždu ženských příbuzných s odvoláním na tradiční rodinnou čest v tureckých rodinách; bombardovací holocaust (Bombenholocaust), který použili pravicoví radikálové pro označení zničujícího bombardování Drážďan na konci 2. světové války; a riziko dlouhověkosti (Langlebigkeitsrisiko), odborný termín, používaný soukromými pojišťovnami.

Volba se koná od roku 1991 a jejím cílem je upozornit na výrazy, které vykazují obzvlášť negativní diskrepanci mezi pojmem a označovanou skutečností.