Práce překladatelů Evropské unie

Evropská unie uznává od svého založení rovnoprávnost jazyků jednotlivých členských států, princip „jednoty v rozmanitosti“. Po šestém rozšíření k 1. lednu 2007 dosáhl počet úředních jazyků EU 23 a překladatelé pro evropské instituce jsou tedy konfrontováni s 506 možnými jazykovými kombinacemi.

Evropská unieInterní překladatelé EU pracují v lucemburské čtvrti Kirchbergu. Jejich pracovní norma je stanovena na 1 stránku za hodinu, celkem 8 stránek za den: zprávy, pozměňovací návrhy, petice, proslovy. Vedle toho se věnují revizím překladů a dalšímu vzdělávání, např. jazykovým kurzům. Celkem se takto přeloží pro Evropskou komisi, Radu i Parlament 3 milióny stránek za rok.

Instituce EU – náklady na překlad jedné stránky

Evropská komise – EUR 194
Evropský parlament – EUR 119
Evropská rada – EUR 276

Protože počet dokumentů, a tím práce pro překladatele roste, byla již vydána nařízení, omezující rozsah překládaných dokumentů, a dále se sází na překlad přes pilotážní jazyky. Termíny na překlad dokumentů do pilotážních jazyků angličtiny, francouzštiny a němčiny jsou krátké. Odpovědnost překladatelů je vysoká, protože z pilotážních jazyků se dokumenty překládají do dalších úředních jazyků EU a při nedorozumění tedy hrozí efekt tiché pošty obrovských rozměrů.

Po vstupu skandinávských zemí do EU a východním rozšíření razantně stoupl počet dokumentů překládaných z angličtiny. Jejich podíl nyní činí již okolo 55 %. Francouzština, která do té doby hrála v EU první housle, byla vytlačena na druhou kolej. Souvisí to s tím, že v rozšířených státech je angličtina považována za linguu franca. Dokumenty z těchto zemí jsou tedy často předkládány pouze v anglické verzi. Zpracovatelé své znalosti angličtiny ovšem přeceňují, takže překladatelé musí často trávit čas řešením rébusů, co měli vůbec autoři dokumentu na mysli.