Molto má snížit náklady EU na překlady

Evropská unie dotuje projekt pod názvem „Multilingual On-Line Translation“ (MOLTO), na kterém se podílí 3 univerzity a 2 soukromé firmy z Bulharska, Finska, Rakouska, Španělska a Švédska, a který poběží do roku 2013. Výsledkem úsilí má být vytvoření překladového nástroje, který má – na rozdíl od současných dostupných online nástrojů – vycházet z gramatických pravidel příslušných jazyků a má být schopen překládat v reálném čase i do několika jazyků najednou, a to v takové kvalitě, aby byl výstup okamžitě použitelný. Software má být k dispozici jak evropským institucím, tak i občanům.

Projekt zahrnuje podporu 15 jazyků (angličtina, bulharština, dánština, finština, francouzština, italština, katalánština, němčina, nizozemština, norština, polština, rumunština, ruština, španělština, švédština) a je založen na programovacím jazyce Grammatical Framework (GF), který popisuje abstraktní společnou gramatiku jazyků a pravidla jejího aplikování na konkrétní jazyky, a to pro určité vymezené oblasti. Tím se liší od statistických systémů jako např. Google Translate.

Nástroj MOLTO se při vývoji zaměří na oblast matematických úloh, patentů biomedicínského inženýrství a popisu muzejních objektů. V budoucnu se očekává jeho další vývoj a rozšíření na další specializované oblasti jako stránky internetových obchodů, články Wikipedie, smlouvy, obchodní dopisy, manuály, lokalizaci softwaru.

Sami autoři projektu uznávají, že systém nedokáže nahradit lidské překladatele. Jeho silnou stránkou je použití terminologie a idiomatické vyjadřování v určitých úzce vymezených oblastech, na druhou stranu však nedokáže nahradit rozhodování o stylu, a text tedy nebude moci být ‚elegantnější‘ než lidské dílo. Problematické je také nasazení Molta pro jiné druhy textů, než pro které bylo vyvinuto. Systém se však dokáže učit ze zpětné vazby lidského překladatele.

Počet jazyků se má dále rozšiřovat na zbývající úřední jazyky EU ad., vývojáři pro češtinu a slovenštinu však zatím v týmu chybí.