Na mezinárodní obchodní jednání si berte tlumočníka

„Před vlastním jednáním jsme se mohli velmi dobře bavit německy. Když ale šlo o konkrétní jednání, bylo vidět, že slovní zásoba našich partnerů v oblasti managementu nevystačovala, abychom se definitivně na něčem dohodli.“ Tak líčí své zážitky z obchodního jednání v Polsku jeden rakouský manažer. Věc mohla být úspěšně uzavřena teprve díky tlumočníkovi. I když obchodní partneři v Polsku často hovoří anglicky či německy, není možné se na to vždy spolehnout a je lepší s nimi jednat prostřednictvím tlumočníka.

V článku pro německé čtenáře k problematice obchodních jednání v Polsku s respektováním místních zvyklostí jsou uvedena doporučení ohledně využití služeb tlumočníka:

 • Před zahájením jednání proveďte podrobný brífink tlumočníka o projednávaných bodech.
 • Při jednání srozumitelně vysvětlujte důležité a komplexní body dvěma až třemi různými způsoby (jinými slovy).
 • Mluvte krátce, aby tlumočník neztratil nit.
 • Tlumočník by měl možnost si psát poznámky.
 • Měla by vládnout příjemná atmosféra, dělejte přestávky (5–10 minut každou hodinu)
 • Dejte tlumočníkovi dostatek času na tlumočení.
 • Nepoužívejte přebytečné, málo známé nebo nářeční výrazy.
 • Nepoužívejte dvojité negace.
 • Podstatné body sepisujte na tabuli.
 • Dohodnuté věci zapisujte (např. do zápisu).
 • Tlumočník se nesmí stát samostatným účastníkem jednání.
 • Tlumočník má permanentně zajišťovat, aby si obě strany rozuměly a chápaly, co bylo řečeno, resp. co je myšleno.