Titulky v opeře

O povolání titulkáře v divadle se toho příliš neví. Je to člověk, který bedlivě sleduje divadelní představení, aby mohl v pravý okamžik zobrazit překlad dialogu, který se právě odehrává na scéně. Titulek se promítá nebo zobrazuje na displeji nad jevištěm.

Státní opera Praha s titulkovacím zařízením
Displej s titulky nad jevištěm

V Německé opeře v Berlíně je tímto úkolem pověřen člověk, který sedí zcela vzadu za nejlacinějšími sedadly. Uváděnou operu musí znát takřka zpaměti. Sleduje hranou hudbu podle not a podle vyznačené značky, kdy se má začít na scéně zpívat, stiskne na počítači před sebou klávesu mezerníku.

Kolik not a titulků?

Kouzelná flétna: 180 str. not, 500 titulků
Růžový kavalír: 500 str. not, 1500 titulků

Titulky, které zde byly zavedeny v roce 1993, nejprve promítané z diapozitivů, byly vnímány zprvu jako rušivé, než se jim podařilo se po roce 2004 pod novým vedením etablovat. Titulky se pořizují nejen k cizojazyčným, ale i německy zpívaným operám.

Za přípravu titulků je odpovědná asistentka dramaturgie, která jejich překlad vkládá po diskuzi s režisérem a editorem do PowerPointu. V rámci možností se titulky krátí, aby na nich byly jen ty nejpodstatnější informace, zkontroluje se pravopis a interpunkce a vloží se prázdné snímky pro pasáže, kde hraje pouze orchestr.