Zkratky právních forem belgických společností

Přímo džungle vládne v označování zkratkami právních forem v Belgii, kde se v řadě případů u názvů firem uvádějí dvojjazyčné nizozemsko-francouzské zkratky. A i ty se jen zčásti kryjí se zkratkami právních forem společností v sousedních zemích Nizozemsku a Francii.

Belgické právní formy – nizozemsky

BVBA (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) – s. r. o.
Comm.V (Commanditaire vennootschap) – k. s.
Comm.VA (Commanditaire vennootschap op aandelen) – k. s. na akcie
CVBA (Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) – družstvo s r. o.
CVOA (Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid) – družstvo s r. n.
EVBA (Eenmans-vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) – s. r. o. s jedním společníkem
NV (Naamloze vennootschap) – a. s.
V.O.F. (Vennootschap onder firma) – v. o. s.
VSO (Vennootschap met sociaal oogmerk) – nezisková společnost

Belgické právní formy – francouzsky

S.A. (Société anonyme) – a. s.
SCA (Société en commandite par actions) – k. s. na akcie
SCRI (Société coopérative à responsabilité illimitée) – družstvo s r. n.
SCRL (Société coopérative à responsabilité limitée) – družstvo s r. o.
SCS (Société en commandite simple) – k. s.
SFS (Société à finalité sociale) – nezisková společnost
SNC (Société en nom collectif) – v. o. s.
SPRL (Société privée à responsabilité limitée) – s. r. o.
SPRLU (Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle) – s. r. o. s jedním společníkem