Tintin v českém překladu

Překladatelka Kateřina Vinšová představila při příležitosti dnů Frankofonie v Ostravě svůj překlad comicsových sešitů s příběhy Tintina z francouzštiny do češtiny. Českým čtenářům byl Tintin po dlouhá desetiletí pro politickou orientaci belgického autora Georgese Remiho – „Hergého“ (1907–1983) neznámý.

Tintin a Filuta
Tintin s Filutou na obytném domě v Bruselu

Jedná se o první knižní vydání překladu Tintina z jazyka originálu do češtiny (3 sešity vydané v 90. letech byly přeložené z angličtiny), postupně má vyjít všech 24 svazků.


Překladatelka vyprávěla o problémovém českém skloňování jména Tintinova psího kamaráda, místo Milou proto zvolila jméno Filuta. Líčila, jak si mnohdy lámala hlavu nad šťavnatými nadávkami kapitána Haddocka, které musela v češtině zčásti převést do zvukomalebných novotvarů (que le grand crique me croque – ať jsou vraky na mraky), i pojmenováním dalších hrdinů, jejichž jména mají ve francouzštině určitý význam.

Tintin a spol. ve srovnání
(francouzsky – česky – německy – anglicky – nizozemsky)
FR Tintin – CS Tintin – DE Tim – EN Tintin – NL Kuifje
FR Milou – CS Filuta – DE Struppi – EN Snowy – NL Bobbie
FR Tournasol – CS Hluchavka – DE Bienlein – EN Calculus – NL Zonnebloem
FR Dupond et Dupont – CS Kadlec a Tkadlec – DE Schulze und Schultze – EN – Thomson and Thompson – NL Jansen en Janssen
(postavy Haddocka a Bianky Castafiore jsou ve všech jazycích stejné)

Vinšová poodhalila i zákulisí překládání comicsu: bubliny na každé stránce se očíslují a překladatel píše překlad formou legendy k číslu bubliny v klasickém textovém editoru. Nikoliv tedy ručním vpisováním českého textu přímo do prázdných bublin, jak by si mohl představit běžný smrtelník.

Hergé se na své příběhy připravoval, využíval v nich znalostí dobových politických a cizozemských reálií. Stejně tak i česká překladatelka příběhu známého reportéra Tintina svůj překlad konzultovala s odborníky.