Vyšel tištěný slovník rétorománštiny s počítačovým způsobem hledání

Inovativní nápad stojí za grafickou podobou nového slovníku rétorománštiny. V době, kdy elektronické slovníky vytlačují své knižní předchůdce z trhu, vychází ve Švýcarsku tištěný slovník „Dicziunari Explorer Rumantsch“, který je graficky uspořádaný podle vzoru složek v Průzkumníkovi známém z operačního systému Windows.

Ukázka struktury slovníku
Ukázka vzhledu slovníku

Německo-rétorománský a rétorománsko-německý slovník s 60 tis. hesly a překlady obsahuje i ilustrativní obrázky, používá barevné rozlišování textu, textové boxy a ikonky známé z práce s počítačem.

Rumantsch grischun, varianta rétorománštiny použitá ve slovníku, je v 80. letech 20. století vytvořená forma spisovného jazyka, kterou část mluvčích rétorománštiny jako umělý jazyk odmítá.