Uživatelské slovníky pro Lingea Lexicon ke stažení

Lingea Lexicon je český slovníkový software, který se na trhu prodává s komerčními slovníky angličtiny, němčiny, francouzštiny, polštiny a španělštiny. Mimoto si může uživatel rozšířit Lingea Lexikon o vlastní databáze formou textových souborů v určitém formátu, které obsahují slovní páry. Uživatelské slovníky je možné používat i na demoverzi programu, a tedy de facto zdarma.

Lingea Lexicon


Na stránkách Davida Zbírala jsou k dispozici ke stažení soubory s rozsáhlými uživatelskými slovníky v těchto jazykových kombinacích:

  • anglicko-český, česko- anglický
  • německo-český, česko-německý
  • francouzsko-český, česko-francouzský
  • bulharsko-český, česko-bulharský
  • srbochorvatsko-český, česko-srbochorvatský
  • staroslověnsko-český, česko-staroslověnský
  • španělsko-český, česko-španělský
  • okcitánsko-český, česko-okcitánský
  • starofrancouzsko-český, česko-starofrancouzský
  • řecko-český, česko-řecký (klasická řečtina)

Vedle nich je možné si stáhnout i slovníkové databáze v základním formátu (určeném pro slovníky jako Millennium, PEKI, Pokluda) nebo jako HTML soubory. Nechybí návod k instalaci uživatelských slovníků a další užitečné informace.

„Některé důvody, proč si databáze stáhnout:

– Významně rozšíří a zkvalitní váš elektronický slovník, popřípadě vám umožní si vytvořit zcela nový (latinsko-český apod.). Jednotky jsou poměrně kvalitní.

– Slovník se vám doplní o značné množství slov a frází vyhledaných v různých elektronických i knižních slovnících či excerpovaných z cizojazyčných knih, článků apod.

– Postup importu je jednoduchý a na této stránce je podrobně popsán.

– Ve slovníku Millennium i Lingea Lexicon vždy podle ikony poznáte, co je součástí základní databáze a co patří do uživatelského slovníku, takže nemusíte mít strach, že těmito databázemi zanesete do slovníku zmatek.

– Celý uživatelský slovník i každou jednotlivou jednotku lze kdykoli opravit či vymazat.“