Concise Oxford Dictionary slaví 100 let

V roce 1911 vyšlo 1. vydání slovníku Concise Oxford Dictionary. Jeho 12. vydání pod názvem Concise Oxford English Dictionary vychází v těchto dnech a obsahuje 400 nových hesel.

Některá nová hesla v 12. vydání Concise Oxford English Dictionary

*)
cyberbullying
(kyberšikana) – používání elektronické komunikace pro šikanování osoby, typicky posíláním zpráv zastrašujícího nebo výhružného charakteru
domestic goddess (domácí bohyně) – žena s výjimečnými domácími dovednostmi, která je zejména excelentní ve vaření a přípravě jídel
gastric band (žaludeční bandáž) – silikonový aparát umístěný okolo horní části žaludku, aby omezil množství jídla, které je možné pohodlně sníst
sexting (sextování) – posílání nezakrytě erotických fotografií nebo zpráv prostřednictvím mobilního telefonu
slow food (pomalé občerstvení) – jídlo, které je vyrobeno nebo upraveno podle místní kulinářské tradice, obvykle s použitím vysoce kvalitních místních přísad
textspeak (textová řeč) – jazyk jako text skládající ze zkratek, akronym, iniciál, emotikonů atd.


První vydání slovníku vyšlo za vlády Edvarda VIII. a podchycovalo aktuální stav tehdejší slovní zásoby: slova jako i v češtině srozumitelné aeroplane, carburettor, motorist, radioactive nebo Zionism. Redaktoři se nevyhýbali ani zařazení hovorových, slangových nebo vulgárních výrazů. Zajímavé je sledovat, jak se spolu se změnou významu slov měnila i jejich slovníková definice: Zatímco v 1. vydání byl ‚follower‘ definován jako ‚muž obletující služebnou‘, dnešní definice zní: ‚někdo, kdo sleduje konkrétní osobu, skupinu atd. na stránce sociální sítě‘.

*) Za affiliate/reklamní odkazy dostává provozovatel stránek příp. provizi od obchodníka. Více informací.