Proti jednojazyčnosti

„Jednostranné učení jednoho jazyka jako druhého jazyka na celém světě a jednojazyčnost těch, kteří tento jazyk již umí, jsou donebevolající nespravedlností a neskutečnou hloupostí.“


„Kdo ovládá pouze jeden jazyk, často nerozumí, co znamená rozmanitost myšlení.“

— Jürgen Trabant

Babylonská věž
Babylonská věž – symbol iluze jednojazyčnosti