Délka přeloženého textu jako kritérium kvality?

Německý spisovatel Arno Schmidt si ve své eseji „O německé povaze a umění“ všímá rozdílné délky originálu a jeho překladu a usuzuje podle jejich rozdílu na kvalitu překladu. „Schmidtův faktor zvětšení“, kdy překlad není delší než 1,1násobek délky originálu, je podle něj indikátorem pečlivě zpracovaného překladu z angličtiny do němčiny.


Důvodem krátkosti textu originálního díla je „jednoslabičnost“ angličtiny, zejména její americké varianty. Schmidt naproti tomu uvádí příklad německého vydání Jane Eyre, kde faktor zvětšení činí 1,4 (překlad je o 40 % delší než originál), a kde překladatel tedy hodně parafrázoval, byl „hodně ukecaný“.