Slovník pro nemocniční personál usnadňuje komunikaci v belgických nemocnicích

Personál belgických nemocničních zařízení se nevyhnutelně dřívě či později setká s pacientem, který hovoří pouze druhým jazykem země.

Slovník pro nemocniční personál francouzsko-nizozemskýBruselský Dům nizozemštiny proto organizuje jazykové kurzy pro pečovatelský personál a ve spolupráci s nemocnicemi nyní pro něj vydal dvojjazyčný francouzský a nizozemský slovník.

Slovník obsahuje klíčové věty pro komunikaci s pacienty od příjmu přes diagnózu a léčbu a tematicky uspořádaný přehled odborné slovní zásoby.

Slovník „Opération NL / Operatie FR“ navazuje na tradici dříve vydaných slovníků hoteliérství a maloobchodu a je možné si jej objednat buď v tištěné podobě za 2,50 € nebo stáhnout zdarma ze stránek Domu nizozemštiny.

Ukázky vět ze slovníku „Opération NL / Operatie FR“

Avez-vous subi des opérations? – Hebt u reeds operaties ondergaan? (Byl/a jste již dříve operován/a?)
Je me sens mal. – Ik voel me slecht. (Cítím se špatně.)
Le patient va mieux. – Het gaat beter met de patiënt. (Pacientovi se daří lépe.)
Tournez-vous vers moi. – Draai u naar mij. (Otočte se ke mně.)