Elektronická předpona e- je ve francouzštině zapovězena

Francouzská Generální komise pro terminologii a neologismy nedoporučuje používat z angličtiny převzatou předponu „e-“ (pro electronic). Místo toho radí použití předpony télé-, za méně vhodné považuje cyber-. Mimoto chválí konstrukci „en ligne“ (online).

V odůvodnění je uvedeno: „Přes jednoduchost jejího použití je třeba odmítnout předponu e- (…) ve všech případech kvůli riziku zmatení, spojeným s kolísáním výslovnosti, a zejména zastření významu.“