Turecké děti se učí svou mateřštinu nejrychleji

Mezinárodní asociace pro studia jazyků dětí prezentovala na svém kongresu v Berlíně výsledky průzkumu, ze kterého vyplývá, že se turecké děti již ve 2–3 letech naučí gramaticky správně vyjadřovat. Přispívá tomu jednoduchost turečtiny: přípony, vyjadřující osobu a čas, se tvoří pravidelně. Německé děti potřebují 4–5 let, arabské děti v průměru 12 let, než se naučí správně hovořit svou mateřštinou.