Jak oslovovat, volat 5. pádem

Zatímco jiné slovanské jazyky si vystačí s 6 gramatickými pády, má čeština jak známo navíc 5. pád, nazývaný také vokativ, který se používá pro vyjádření oslovení.

Z 1. do 5. pádu
Na internetu je k dispozici nástroj pro převádění do správného tvaru: zadané jméno v 1. pádě se převede do 5. pádu.

V jiných jazycích se pro oslovení používá nominativ – 1. pád. Ten nahrazuje v češtině 5. pád výhradně při familiárním nebo pejorativním použití. Ve formálních textech je toto nahrazení považováno za nekultivované. Přesto se dennodenně zasílají i úřední dopisy, které oslovují osoby nominativem: Vážený pane Novák! Při hromadné korespondenci se stále častěji tento problém řeší již při sestavování databáze: rodinná jména se zapisují vedle základního tvaru také ve své vokativní podobě.