Budoucnost afrikánštiny je nejistá

Afrikánština, jeden z 11 úředních jazyků v dějišti MS ve fotbale, dceřiný jazyk nizozemštiny, který se vyvinul z mateřštiny kolonistů v 17. století, nemá v současnosti na růžích ustláno. Stále více je vytlačována angličtinou, preferovaným jazykem ANC.

Současná jihoafrická vláda není afrikánštině příznivě nakloněna, považuje ji za symbol apartheidu. Afrikánština byla za bývalého režimu jazykem vládnoucích bílých, který vylučoval černé obyvatelstvo, které jej ovládalo jen špatně a protestovalo proti jeho výuce na školách. Bývala často jediným vyučovacím jazykem na univerzitách i jediným jednacím jazykem mnoha vládních organizací.

Anglicko-afrikánská cedule z období apartheidu
Za apartheidu byla afrikánština spolu s angličtinou v JAR všudypřítomným jazykem, od roku 1994 však stále více ztrácí pozice

Aktuální srovnání afrikánštiny (af) a angličtiny (en) v JAR řečí čísel

– af jako mateřštinou hovoří 4,9 mil. (13 %) obyvatel, z toho: 59 % bílých, 79 % míšenců, 0,7 % černých
– en jako mateřštinou hovoří 3,7 mil. (8 %) obyvatel, z toho: 39 % bílých, 19 % míšenců, 0,5 % černých, 93,8 % Asiatů
– nejvyšší koncentrace mluvčích af podle provincie: 68 % (Nordkap)
– nejvyšší koncentrace mluvčích en podle provincie: 19 % (Westkap)
– podíl mluvčích af: 53,0 % míšenců, 42,4 % bílých, 4,2 % černých, 0,3 % Asiatů

Od začátku 90. let 20. století má ovšem tento západogermánský jazyk paradoxně nejvíce rodilých mluvčích mezi míšenci, kteří byli za apartheidu lidmi druhé kategorie, a dnes se opět cítí být diskriminováni kvůli svému jazyku.

Angličtina, až do roku 1994 společně s afrikánštinou jediný úřední jazyk, dnes hraje v JAR roli univerzálního dorozumívacího jazyka, ač je mateřštinou méně než 1 % černých obyvatel. Kvůli špatné imagi afrikánštiny i očekávání lepších pracovních možností hovoří anglicky na veřejnosti i velké množství Jihoafričanů, pro něž je mateřštinou afrikánština.