Stavební slovník ve 12 jazycích

Některé slovníky nestárnou. Ač mají společenské změny dopad na jazyk, technické odborné termíny zpravidla zůstávají nedotčeny, mohou maximálně postupem času zastarat, protože se vyvíjí stále nové technologie.

Rozsáhlý ‚Stavební terminologický slovník‘ z dob Rady vzájemné hospodářské pomoci obsahuje podle informací z předmluvy 5000 termínů ze stavebnictví, který zpracovala v letech 1979–1980 Stálá komise pro stavebictví RVHP a Jugoslávie pod vedením delegace SSSR.

Slovník je možné si zobrazit v prohlížeči nebo stáhnout jako dokument PDF. Jeho výtisk by měl jen omezenou použitelnost – slovník je totiž uspořádán abecedně podle ruské abecedy a obsahuje na konci pouze rejstřík v ruštině, vyhledávání v jiných jazycích je tedy prakticky možné jen elektronicky v plném textu.

Zajímavé je také pořadí jazyků, „kapitalistické“ anglické a francouzské ekvivalenty jsou uvedeny až na posledním místě, němčina (NDR) a španělština (Kuba) jsou zařazeny mezi ostatními úředními jazyky RVHP, které jsou s výjimkou albánštiny, slovenštiny a vietnamštiny v slovníku zastoupeny kompletně.

Ukázka terminologického hesla ze stavebního slovníku

(ru) нагрузка вибрационная – нагрузка, являющаяся следствием возникновения вибраций
(bg) вибрационно натоварване
(cs) zatížení vibrací
(de) Schwingbelastung
(hu) lengöteher; rezgöteher
(mn) доргионт ачаалал
(pl) obciążenie wibracyjne
(ro) sarcină vibratorie
(sr/hr) vibraciono opterećenje
(es) carga debida a las vibraciones
(en) vibratory load
(fr) charge de vibration