Angličtina v Rwandě vytlačuje francouzštinu

Vláda v Rwandě rozhodla, že se na školách bude vedle domácího jazyka rwandštiny vyučovat angličtina. Podle oficiálního vyjádření se chce vláda silněji integrovat ve Východoafrickém společenství (EAC) a posílit obchodní kontakty se Západem.


RwandaViditelně se však země stále více distancuje od francouzského vlivu. Rwanda podala žádost o přijetí do Commonwealthu a před nedávnem byl založen Rwandský kriketový svaz. V pozadí je francouzská podpora bývalého režimu Hutů, zodpovědného za genocidu v roce 1994. Dnešní vláda Tutsiů se proto snaží o nové orientování zahraniční politiky.