Vzniká srovnávací slovník přísloví středoevropských jazyků

Právě vznikající databáze přísloví v němčině, slovinštině, slovenštině, češtině a maďarštině má ukázat společné rysy a rozdíly jazyků a kultur v oblasti přísloví.

Příklady mezijazykových rozdílů mezi příslovími

Velbloud uchem jehly(čeština ≈ němčina)

Darovanému koni na zuby nehleď. ≈ Darovanému koni na hubu nehleď.

Jedna vlaštovka jaro nedělá. ≈ Jedna vlaštovka léto nedělá.

Každý by si měl zamést před svým prahem. ≈ Každý by si měl zamést před svými dveřmi.

Ranní ptáče dál doskáče. ≈ Ranní hodina má zlato v ústech.

Nemusí pršet, jen když kape. ≈ I malé zvířectvo dělá hnůj.


Přísloví představují zvláštní stavební prvky jazyků. Jedná se o více či méně pevná slovní spojení, která se zakonzervovala v mluvě. Mohou být přizpůsobena situaci.

Na projektu se podílí šest institucí (německý Institut německého jazyka a univerzity ve Slovinsku, Česku, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku), které na základě vyhodnocování velkých elektronických korpusů sbírají, podrobně popisují a uveřejňují online přísloví v jejich dnešním použití.

Slovník přísloví bude průběžně uveřejňován na internetu na platformě wiki. Projekt je podporován Evropskou unií.