Švýcarský Curych: seznam tlumočníků se bude redukovat

V seznamu úředních a soudních tlumočníků ve švýcarském kantonu Zürich/Curych je v současnosti vedeno cca 1 000 tlumočníků. Od července 2007 se v něm podle nového nařízení budou uvádět již jen ti, kteří složí nově zavedenou zkoušku.

Přes stále stoupající požadavky na tlumočníky činí hodinový honorář i podle nového nařízení již mnoho let nezměněných 70 švýcarských franků.