Nabídky za překlady pro EU

Na stránkách Úřadu vlády byly uveřejněny podané nabídky k výběrovému řízení pro překlady rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství a souvisejících dokumentů. U nabízejících, kteří splnili podmínky zadání, se pohybovaly jednotkové ceny v rozpětí 428,40–749,70 Kč vč. 19% DPH.

Evropská unie