Jazykové funkce v Office 2007: slovník synonym

Slovník synonym neboli tezaurus rozšiřuje programy balíku Office 2007 o užitečného pomocníka, který usnadňuje přeformulování textu, zejména, pokud se chceme vyhnout opakování slov.
Tezaurus v Office 2007


Synonymický slovník i v tomto případě můžeme prohledávat kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušné slovo v dokumentu. V otevřené kontextové nabídce najedeme na položku Synonyma, které rozbalí nalezené synonymní výrazy. Pokud stiskneme nejspodnější položku, Tezaurus, otevře se nám podokno Zdroje informací pro použití funkce tezauru. V něm jsou rozšiřující možnosti vyhledávání synonym.

Jako u kontroly pravopisu a gramatiky i zde platí, že se prohledává slovník toho jazyka, kterým je příslušné slovo formátováno.