:-)

Sen

Prošel kolem celého vlaku a nastoupil do vagonu. Když se vlak rozjel, nevycházel z údivu. Nejen, že mu hned přinesli noviny na čtení, kávu, chlazený nápoj a něco malého k snědku. Zcela udiveně si vyslechl i vlakové hlášení. V češtině, angličtině, němčině i francouzštině. Všechno bez přízvuku. Někde hluboko v podvědomí jej zachvátil smutný pocit, že je přebytečný. Protože byl hodně unavený, rychle usnul a snil o tom, že už ho nepotřebují. Krátce před nádražím svého rodného města se probudil a podíval se zvědavě nad své sedadlo.


Reservierungspflichtiger Zug

O několik minut později s ulehčeným výrazem ve tváři vystoupil z vlaku a kráčel poklidným krokem k východu.