Nový chemický prvek se má jmenovat kopernicium

Chemický prvek s atomovým číslem 112, provizorně pojmenovaný ununbium (z latinského 1-1-2), byl objeven již před třinácti lety, ale teprve v letošním květnu byl oficiálně uznán. Jeho objevitelé z německé Společnosti pro výzkum těžkých iontů (GSI) podali předevčírem názvoslovné komisi IUPAC oficiální návrh na jeho pojmenování jako kopernicium (copernicium).

Ununbium v periodické tabulce prvků

Nejtěžší prvek periodické tabulky má nést jméno polského astronoma Mikuláše Koperníka (1473–1543). Oficiálně bude rozhodnuto o novém názvu nejdříve za půl roku, po prodiskutování a prověření, zda odpovídá regulím pro pojmenování nových prvků. Stručně řečeno totiž prvek nesmí být pojmenován po žijící osobnosti a nesmí se pro něj ani zvolit název, který se dříve neoficiálně používal pro jiný prvek.

Navržená zkratka nového prvku Cp se v této souvislosti ukazuje jako problematická, protože se před r. 1945 používala v Německu a Rakousku pro prvek č. 71 – v tehdejší německé terminologii cassiopium, ve zbytku světa lutecium (Lu).