Německý občanský zákoník v angličtině bezplatně ke stažení

Německé Spolkové ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo dlouho očekávaný a diskutovaný anglický překlad německého Občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Dílo osmi překladatelů je poskytováno bezplatně ke stažení na internetových stránkách „Gesetze im Internet“ (Zákony na internetu) společně s 5 000 dalšími německými zákony v originálním znění, s cílem zpřístupnění „oficiálního“ překladu a sjednocení německo-anglické terminologie občanského práva.


Občanský zákoník Bürgerliches Gesetzbuch v německé Sbírce zákonůNěmecký občanský zákoník jako základní právní předpis občanského práva v Německu byl schválen tehdejším Říšským sněmem 18. srpna 1896, a vstoupil v platnost 1. ledna 1900.

Během doby své platnosti prošel nesčetnými změnami souvisejícími úzce s politickým vývojem země.

V NDR byl v roce 1975 zrušen a opět obnoven až po znovusjednocení v roce 1990.

BGB posloužil jako předloha vznikajícím legislativám jiných států, např. ve Švýcarsku, Japonsku a Řecku.