Newspeak – utopický jazyk z Orwellova románu 1984

Newspeak, úřední jazyk totalitárního státu Oceánie z románu 1984 George Orwella, měl nahradit tzv. oldspeak, současnou spisovnou angličtinu. Jeho podstata spočívala ve maximálním zjednodušení a osekání slovní zásoby na omezené množství slov a odstranění jejich vedlejších významů, aby bylo možné snadněji ovládat a manipulovat myšlení lidí. Znalost cizích jazyků byla mimochodem v Oceánii zakázaná, aby nikdo neměl možnost komunikovat s cizinci.

1984V době, kdy se román odehrává, se při běžné komunikaci používal oldspeak, newspeakem byly už tehdy psány úvodníky Timesů. Pracovalo na jedenáctém vydání slovníku newspeaku, které mělo vyjít v roce 2050, a současně s ním se měl kompletně nahradit oldspeak. Souběžně se slovníkem se proto pracovalo na překladu veškeré literatury do newspeaku – počínaje díly Shakespeara, Miltona, Swifta, Byrona, Dickense ad. a konče užitkovou literaturou jako technickými příručkami apod.

Příklady newspeakových výrazů
(v závorce newspeak v českém vydání románu)
doublethink – podvojné myšlení, věřit ve dva protichůdné názory
facecrime – tvářit se nenáležitě (například s nedůvěrou, když se oznamovalo nějaké vítězství)
free – prostý něčeho (pro význam svobodný již není vyjádření)
goodsex – pohlavní styk, jehož jediným cílem je plození dětí, bez tělesné rozkoše ženy
Miniluv (Lamini) – ministerstvo lásky
Minipax (Mírmini) – ministerstvo míru
Miniplenty (Hojmini) – ministerstvo hojnosti
Minitrue (Pramini) – ministerstvo pravdy
Thinkpol (Ideopolicie) – policie, která prostřednictvím sítě donašečů a elektronického monitorování soukromí potírala ideozločince
thoughtcrime (ideozločin) – zločin závadného myšlení
ungood (nedobrý) – špatný
vaporize (vaporizovat) – být zlikvidován a vymazán ze všech záznamů o existenci (o zatčených osobách)

V gramatické rovině newspeak zrušil nepravidelné tvary sloves, množného čísla apod.