Ližiny nebo lyžiny?

Ližiny svou formou mohou připomínat lyže. Přesto je jejich jazykový původ rozdílný: lyže převzala čeština koncem 19. století z ruštiny (лыжи) – ty se v českých zemích objevily poprvé v roce 1887.

‚Ližiny‘ byly součástí české slovní zásoby dříve. Jsou zdrobnělinou slova ‚líha‘. Obě formy se objevují se v Jungmannově slovníku z roku 1836, kde označují postranní prkno povozu nebo vodorovně položený podlouhlý kus dřeva na posunování břemen. Zde také hledejme jeho původ – sloveso ‚ležet‘.


Ližiny
Najdete 2 chyby?

Ližiny

1. kovové nebo dřevěné trámce, které slouží k posunování těžkých břemen;
2. součást nosných konstrukcí lešení;
3. podélné vyztužené lišty na střechách automobilů, na které se dá připevnit nosič na kola nebo autozahrádka