Německé písmo II: písmo registračních značek

Písmo FE-Schrift na registračních značkách německých vozidel od roku 1994 postupně nahrazovalo dřívější písmo DIN 1451.

To dosloužilo ze dvou hlavních důvodů: Jednak bylo u starého písma složitější strojové čtení, protože jeho písmena měla různou šířku (W bylo širší než I). Dále bylo snadné u něj docela snadné pomocí černé barvy písmena pozměnit (např. z P udělat R).

Písmo FE-Schrift na německé registrační značce
Padělání ztěžující písmo FE-Schrift: v jiných písmech podobná písmena se liší

Tvůrce nového písma Karlgeorg Hoefer proto vymyslel originální vzhled každého jednotlivého písmene (výrazně se např. liší O a 0), a písmo bylo označeno jako ‚fälschungserschwerend‘ (padělání ztěžující) – proto zkratka FE v jeho názvu.

Písmo v úzké a střední variantě slaví úspěch jako standardní písmo poznávacích značek vozidel i v jiných zemích – v Evropě v Bosně a Hercegovině, na Kypru a Maltě, ale i v řadě afrických zemí, v Asii, Jižní Americe a Austrálii.