Tři současné slovníky češtiny bezplatně online

Na portálu Nechybujte jsou zpřístupněny 3 slovníky češtiny:

Slovník současné češtiny - Slovník českých synonym - Pravidla českého pravopisu

– Slovník současné češtiny (70 tis. hesel)
– Slovník českých synonym (66 tis. hesel)
– Pravidla českého pravopisu (65 tis. hesel)


Všechny vyšly v minulých letech v knižní i elektronické podobě a na portálu je možné v nich volně vyhledávat.

Na stránkách je dále uživatelům k dispozici nástroj Doplnění diakritiky, který dokáže ve vloženém českém textu bez háčků a čárek rekonstruovat diakritiku.