Co je evropská klávesnice?

Německá norma DIN 2137 definuje v posledním vydání z roku 2012 zcela nové rozložení klávesnice, které reaguje na mnohojazyčnost v Evropské unii.

Evropská klávesnice
Rozložení evropské klávesnice T2

Německý informatik Karl Pentzlin navrhl klávesnici, na které mohou němečtí uživatelé psát jako doposud, rozšiřuje se ale o možnost napsat znaky všech v latince psaných úředních jazyků Evropské unie a jazyků menšin v Německu vč. diakritických a větných znamének a zvláštních, resp. typografických znaků, aniž by bylo nutné používat dodatečný software nebo zadávání pomocí klávesové kombinace Alt + ASCII kód na numerické klávesnici.

Převážná většina znaků, o které T2 rozšiřuje standardní německou klávesnici T1, používanou v Německu a Rakousku, se zadává přes AltGr, pro zadávání diakritiky se používají mrtvé klávesy. Řešení univerzální klávesnice funguje na softwarové bázi, odpadá tedy nutnost hardwarově rozšiřovat stávající klávesnice počítačů o nové klávesy.