Javánština – nový jazyk Google Translate

Jeden ze čtyř jazyků na hustě osídleném indonéském ostrově Jáva vedle sundánštiny, madurštiny a v hlavním městě Jakartě dominující indonéštině je javánština. Google Translate nyní podporuje překlady z a do tohoto jazyka.

Javánština

Javánština na ostrově Jáva

– ISO 639-1: jv
– austronéský jazyk
– střední a východní Jáva (Indonésie), javánští přistěhovalci v Surinamu
– celková populace 84,3 mil., většina dvojjazyčných mluvčích, jejichž prvním jazykem je indonéština
– první nápis z 9. stol., nejstarší zachovaný text na palmovém listu z 14. stol.
– bohatá literatura
– až do vyhlášení nezávislosti Indonésie (1945) nejdůležitější jazyk země vedle nizozemštiny
– výpůjčky ze sanskrtu, malajštiny a arabštiny, vliv na jiné jazyky Malajského souostroví
– literární stará forma javánštiny je soudním a náboženským jazykem na Bali
– struktura podobná indonéštině, ale bohatší slovesný systém
– spisovný jazyk založen na dialektech střední Jávy
– několik zdvořilostních stupňů
– latinka, do 2. světové války javánské písmo honočoroko, v 15. stol. arabské písmo