Migranti mění podobu němčiny

Německá mládež přebírá s rostoucí tendencí výslovnost, větnou stavbu a slovní zásobu svých vrstevníků z přistěhovaleckých rodin. Vývoj jde přitom k celkově omezené slovní zásobě a zjednodušení struktury vět, které charakterizují především vynechávky členů a skrovnější používání předložek. Do slovní zásoby pronikají slovíčka tureckého a arabského původu.

Z etnolektu do němčiny:

isch – „cizinecká“ výslovnost osobního zájmena ‚ich‘ (já)
Lan – ‚hej‘ (z turečtiny)
Yalla – ‚jdeme na to‘ (z arabštiny)


Zatímco se touto jazykovou směsicí před několika lety domlouvali téměř výhradně mladí s přistěhovaleckými kořeny, stala se mezitím pod vlivem médií populární také mezi německou mládeží. Tento fenomén je možné pozorovat v celém Německu, zejména ale ve velkoměstech s velkým podílem cizinců.