Definice dokonalého tlumočníka

„L’interprète parfait serait une vivante et complète encyclopédie constamment tenue à jour de ce qui se fait et se dit dans tous les domaines. Cet idéal n’est évidemment pas réalisable, mais l’interprète consciencieux doit inlassablement s’en rapprocher.“

(Perfektní tlumočník by byla živá a kompletní encyklopedie, stále udržovaná v aktuálním stavu ohledně věcí, které se dějí a o kterých se mluví ve všech oblastech. Tento ideál samozřejmě není realizovatelný, ale svědomitý tlumočník se mu musí neúnavně přibližovat.)