Německý online slovník CanooNet

Rozsáhlý německý online slovník s 250 000 hesly pod názvem CanooNet může sloužit jako alternativa k renomovaným slovníkům. Obsahuje nejen údaje o pravopisu, ale také časované tvary sloves, informace o tvoření slov, vysvětlení gramatiky.

Canoonet


U hesel se objevují také informace o výslovnosti, psaní čárek, cizích slovech, stylu a původu slov. Pokud by tyto informace uživateli nestačily, jsou součástí i odkazy na další online slovníky. V knize návštěv je možné klást dotazy. V odpovědích se zohledňují zvláštnosti psaní v Rakousku a Švýcarsku.