Německé ministerstvo dopravy odmítlo používání anglicismů

Německý ministr dopravy se na svém ministerstvu zasazuje pro používání němčiny oproštěné od zbytečných anglicismů. Na ministerstvu byl vydán seznam 111 anglických výrazů a schválených německých protějšků.

Ukázky slovníku „zakázaných slov“ na německém ministerstvu dopravy

Backup – Sicherung – záloha
Roll-out je outBest Practice – Musterlösungen – vzorová řešení
Deadline – Abgabetermin, Frist – termín odevzdání, lhůta
Kickoff Meeting – Auftakt-Veranstaltung – zahajovací zasedání
Laptop – mobiler Rechner – mobilní počítač
Output – Ergebnisse – výsledky
Panel – Podium(sdiskussion) – pódiová diskuze
Roll-out – (Produkt-)Einführung – zavedení (produktu)
Task Force – Projektgruppe – projektová skupina
Voting – Abstimmung – hlasování